ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

               ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  อันหาที่สุดมิได้

บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นช์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท