โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์

ไทวัสดุ

ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล์ จ.ลำพูน

ห้างสรรพสินค้า MM MARKET (บิ๊กซี) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ห้างสรรพสินค้า THE BRIGHT พระราม 2 กรุงเทพฯ

โฮมเวิร์ค

ห้างสรรพสินค้า Hugz Mall อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เมเจอร์ เอเวนิวรัชโยธิน พหลโยธิน กรุงเทพฯ

INT INTERSECT พระราม 3 กรุงเทพฯ