โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์

ไทวัสดุ

โฮมเวิร์ค

พี ที แกลเลอเรีย ลาดกระบัง

ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล์

เดอะ ไบร์ท พระราม2

โรงงานฟาบริเนท จ.ชลบุรี

ศูนย์กระจายสินค้า RDC & CDC จ.ชลบุรี

เอ็ม เอ็ม มาร์เก็ต อรัญประเทศ