โครงการระหว่างก่อสร้าง

โรงแรม ที.เค. พาเลซ

โรงแรม 7 ชั้น ซอยเพชรบุรี 38 กรุงเทพฯ

โรงแรม IBIS STYLES BANGKOK รัชดาภิเษก