โครงการระหว่างก่อสร้าง

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา (อาคาร Parking และ CDS) จ.นครราชสีมา

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา (มหานาวา) มหาชัย จ.สมุทรสาคร

โครงการปรับปรุงและขยายอาคาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุโขทัย จ.สุโขทัย

โครงการปรับปรุงและขยายอาคาร ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขา นครปฐม จ.นครปฐม

ห้างสรรพสินค้า บิีกซี สาขา พังโพน จ.สกลนคร

ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขา วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขา ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ฟู๊ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต นวมินทร์ 101

ไทวัสดุ 75 ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี

AEC MARKET บางปะอิน จ.อยุธยา

ไทยมาร์เซ พัทยา จ.ชลบุรี

โครงการปรับปรุงโรงละครทิฟฟานี พัทยา จ.ชลบุรี