โครงการระหว่างก่อสร้าง

ทิฟฟานี่

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีวังน้ำเย็น

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีด่านขุนทด

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนครปฐม

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลมหาชัย

ตลาดต่อยอด AEC จ.อยุธยา

ห้างสรรพสินค้าฟู๊ดแลนด์ นวมินทร์ 101

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา