โครงการระหว่างก่อสร้าง

โรงแรม ทีเค พลาเลช

โรงแรม 7 ชั้น ถนนเพชรบุรี

คอนโดเดอะซี ศรีราชา