ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • วิศวกรสำนักงาน 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 5 อัตรา
  • วิศวกรโครงการ 5 อัตรา

แบบฟอร์มฝากประวัติ