ประวัติ
 • 1991

  ก่อตั้งบริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด สำนักงานสาขาแรกที่ ซ.วัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ

 • 2004 - 2023

  ก่อสร้าง Big C Supercenter  มาแล้วทั้งหมด 41 สาขา  
   

 • 2004

  ก่อสร้าง The Column Tower สุขุมวิท 16
  เป็นตึกสูง ตึกแรกที่บริษัทก่อสร้าง

 • 2004

  ก่อสร้าง Major Avenue รัชโยธิน

 • 2006

  ก่อตั้ง บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด 

  เป็นบริษัทในเครือ

 • 2007

  ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บริษัทแสตนดาร์ดเพอร์ฟอร์แม้นซ์
  และย้ายสำนักงานจากจ. สมุทรปราการ​มายังสำนักงานใหม่ ที่ ซอย ลาดพร้าว 71 

 • 2007

  ก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์และกิจการนักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ)

 • 2008

  ก่อสร้าง Home Work ราชพฤกษ์

 • 2009 - 2023

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มาแล้ว 15 สาขา

 • 2009

  ก่อสร้าง  Berkeley International School  บางนา

 • 2009

  ก่อสร้าง  Condominium Aequa สุขุมวิท 49

 • 2009

  ก่อสร้าง  Marrakesh Hua Hin Resort & Spa

 • 2010 - 2019

  ก่อสร้าง ไทวัสดุ มาแล้วทั้งหมด 49 สาขา 

 • 2010

  ก่อสร้าง  ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 • 2010

  ก่อตั้ง บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

  เป็นบริษัทในเครือ 

 • 2010

  ปรับปรุง โครงการ My Resort @ River

 • 2011

  ก่อสร้าง  INT INTERSECT พระราม 3

 • 2011

  ก่อสร้าง  Equinox Condominium วิภาวดี

 • 2011

  ก่อสร้าง Q Condo อโศก

 • 2012

  ก่อสร้าง SENA Fest ถนนเจริญนคร 

 • 2013

  ก่อสร้าง  The Salaya  อ.พุทธมณธล จ.นครปฐม

 • 2013

  ก่อสร้าง  Hugz Mall อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 • 2015

  ก่อสร้าง โรงแรม  U Khao Yai  จ. นครราชสีมา

 • 2015

  ก่อสร้าง MM MARKET อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

 • 2015

  ก่อสร้าง  ศูนย์กระจายสินค้า RDC & CDC จ.ชลบุรี

 • 2016

  ก่อสร้าง   The Houze Condo จ. ขอนแก่น

 • 2016

  ก่อสร้าง  ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

 • 2017

  ก่อสร้าง  Condo The Zea Sriracha  จ.ชลบุรี

 • 2017

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย สมุทรสาคร

 • 2017

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (CDS & Parking) 

 • 2018

  ก่อสร้าง Maven Stylish Hotel ถ. เพชรบุรีตัดใหม่​​  กรุงเทพฯ  

 • 2018

  ก่อตั้งบริษัท   SKPJ Construction Co.,Ltd. (Cambodia) 
  เป็นบริษัทในเครือ 

 • 2020

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า สยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ 

 • 2020

  ก่อสร้าง โรงแรม​ รุกข์​ คีรี เขาใหญ่

 • 2020

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ บ่อวิน ชลบุรี 

 • 2021

  ก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ศรีราชา

 • 2022

  ก่อสร้าง โรงแรม เซ็นทารา โคราช จังหวัด นครราชสีมา

 • 2022

  ก่อสร้าง โรงงาน Fabrinet 9 จังหวัด ชลบุรี

 • 2023

  ก่อสร้าง โครงการ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขา ฉลอง 

             บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2534 มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท และมี บริษัท เอสเอ็มอี ไลน์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ก่อตั้งในปี 2549 มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการก่อสร้างมากกว่า 30 ปี และมีผลงานการก่อสร้างมาแล้วมากกว่า 300 โครงการ ครอบคลุมทุกประเภทของงานก่อสร้าง เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์กระจายสินค้า และ งานปรับปรุงอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี   บริษัท เวลธ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ก่อตั้งในปี 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

              วิสัยทัศน์องค์กร "เป็นสังคมมืออาชีพในวงการก่อสร้าง"

              พันธกิจองค์กร "ดำเนินธุรกิจก่อสร้างด้วยการใช้ระบบงานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย ด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และมีภาพลักษณ์การบริการที่ดี โดยใช้องค์ความรู้ตลอดจนแนวคิดการทำงานแบบมืออาชีพ"

              บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานก่อสร้าง โดยมีวิธีการจัดการให้โครงการก่อสร้างดำเนินไปตามแผน มีระบบปฏิบัติงานที่ดี และมีการควบคุมงานให้ได้คุณภาพของงานที่มีมาตรฐาน ด้วยวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก้ไขและปรับปรุงในกรณีที่เกิดปัญหา เพื่อให้บรรลุถึงปัจจัยหลักที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ คุณภาพ ระยะเวลา และงบประมาณ

              นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการประสานงาน รวมถึงการบริหารบุคคล การจัดการด้านข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ “เน้นคุณภาพงาน มาตรฐานเป็นหนึ่ง ลูกค้าพึ่งพอใจ”

 

                   คติพจน์องค์กร       "ทุกผลความสำเร็จเกิดจากความทุ่มเทใส่ใจ" 

                                                                           "อ่อมน้อม พร้อมสู้ เรียนรู้ พัฒนา"