ร่วมสร้างแท่นอัฏฐะ หอฉันท์ ณ วัดสระบัวเกลื่อน

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 คุณศิริรัตน์ แซ่ตั๊ง และคณะบริหารพร้อมพนักงานของบริษัทฯ ได้มีจิตกุศลร่วมสร้างถวายแท่นอาสนะ , ปัจจัย พร้อมภัตตาหารเพล แต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป ณ วัดสระบัวเกลื่อน ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา.