โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โรงแรม ยู เขาใหญ่

โรงแรม มายรีสอร์ท หัวหิน

โรงแรม มาราเกช หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา