โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4 สาขา

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 13 สาขา

AEC MARKET อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุทธยา

ห้างสรรพสินค้า MM MARKET (บิ๊กซี) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 37 สาขา

The Walk นครสวรรค์

ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล์ จ.ลำพูน

อาคารจอดรถ V-SQUARE จ.นครสวรรค์