โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4 สาขา

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 13 สาขา

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 29 สาขา

ห้างสรรพสินค้า MM MARKET (บิ๊กซี) อรัญประเทศ จ.สระแก้ว