โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โรงพยาบาล วิชัยเวช จ.สมุทรสาคร

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ถนน สุขุมวิท ซอย 2

โรงพยาบาล B. Care Medical Center เขต สายไหม กรุงเทพฯ