โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โรงพยาบาล B. Care Medical Center เขต สายไหม กรุงเทพฯ