โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โรงพยาบาล บี แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร