โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ 12 สาขา

ไทวัสดุ 42 สาขา

baan & BEYOND

ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล์ จ.ลำพูน