โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ไทวัสดุ 44 สาขา

อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ 9 สาขา

baan & BEYOND อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โฮมเวิร์ค 4 สาขา