โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

THE BRIGHT พระราม 2 กรุงเทพฯ

เดอะศาลายา อ.พุทธมณธล จ.นครปฐม

Hugz Mall อ.เมือง จ.ขอนแก่น

THE CIRCLE ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว กรุงเทพฯ

นวมินทร์ เฟสติวัล วอร์ค กรุงเทพฯ

พี ที แกลเลอเรีย ลาดกระบัง กรุงเทพฯ