โครงการระหว่างก่อสร้าง

เออีซี มาร์เก็ต , อ. บางปะอิน , จ.พระนครศรีอยุทธยา

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 4 สาขา นครปฐม (ปรับปรุง) , พังโคน จ. สกลนคร , หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ , จ. นครศรีธรรมราช