โครงการระหว่างก่อสร้าง

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ปอยเปต ประเทศกัมพูชา

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 2 สาขา โรบินสันบ่อวิน จ. ระยอง, โรบินสันลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ