โครงการระหว่างก่อสร้าง

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 3 สาขา นครปฐม (ปรับปรุง) , พังโคน จ. สกลนคร , หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

เออีซี มาร์เก็ต , อ. บางปะอิน , จ.พระนครศรีอยุทธยา