โครงการระหว่างก่อสร้าง

ลานจอดรถและอาคารชีวอนามัน รพ.วิชัยเวช จ.สมุทรสาคร

โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ถนน สุขุมวิท ซอย 2