โครงการระหว่างก่อสร้าง

งานปรับปรุงห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรามอินทรา